Trang tin điện tử phát triển thương hiệu

Báo giá quảng cáo

Vị trí: Trên cùng (Trái/phải)

Mã quảng cáo: TOP01, TOP02

Kích thước: 350x90(px);

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 8.000.000/tuần

 


Vị trí: Trên bên phải (1234)

Mã quảng cáo: TOP01, TOP02

Kích thước: 300xOption

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 5.000.000/tuần/(300x120px)

 


 Vị trí: Bên phải dưới (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Kích thước: 350xOption

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 5.000.000/tháng

             


Vị trí: Giữa trang chủ

Kích thước: 690x95(px);

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 8,500.000/tuần

 


Vị trí: Cuối trang chủ (Trái/phải)

Kích thước: 350x90(px);

Đặc điểm: Luôn luôn hiển thị.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png), fllash.

Giá: 6.000.000/tuần

 


Vị trí: Logo trang chủ 

Kích thước: 90x90(px);

Đặc điểm: Chạy ngang trên trang chủ.

Loại quảng cáo, ảnh (jpg, gif, png)

Giá: 30.000.000/năm


Thông tin mang tính chất tham khảo. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ: Phan Phương Nam - 0913165179; mxpress.pt@gmail.com

Đối tác

  • Logo Dai Dung
  • Bimico
  • Hoang Anh Gia Lai Group
  • ACB BANK
  • XSKT Sóc Trăng
  • Logo
  • ACECOOK